Hierdie week

Vrydag 9 November:

YOUTH vir Gr 4-7 van 6nm tot 8nm.

Sondag 11 November:

09:00 Dankie-fees, nagmaal, belydenisaflegging & bid vir Gr 6'se.
Elise Klut. Tema: Dankie vir ons HUIS.
11:00 Reformed Church of Africa.

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett.

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.
Tema: My Dream Home. PSALM 127.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.