Hierdie week

Vrydag 23 November:

YOUTH van 6nm tot 8nm vir Gr 4 - 7


Sondag 25 November: 

09:00 Elise Klut. Tema: Ek sien in my gees...

ONTHOU: na afloop van die erediens gaan ons die kos-emmers uitdeel in Jan Hofmeyer. Kom wees deel van die seen!

18:00 Kerssangdiens met die Palissander Kamerkoor.
Kom kuier saam na die tyd - daar gaan lekker verversings wees.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.