Hierdie week


Dinsdag 19 Februarie

18:30 Nuwe Intrekkersete

Woensdag 20 Februarie

18:00 Shamah diens

Vrydag 22 Februarie

Youth vir Gr 4- Gr 6 van 6nm tot 8nm

Vrydag tot Sondag: GEMEENTEKAMP

Sondag 24 Febraurie

09:00 Barry van der Merwe
GEEN Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett
GEEN Senior Kategese 

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.