Hierdie week

Woensdag 6 Maart:

Aswoensdag, diens om 6nm
Vrydag 8 Maart:

Youth 6nm - 8nm, laaste byeenkoms vir die kwartaal. Al die kinders 6 jaar en ouer is welkom!

Saterdag 9 Maart:

08:00 Werkersdag. Kom help ons om ons kerk se tuine en geboue op te knap.

9:30-12:00 Piekeniek en Volleyball by Emmarentia Dam vir studente & werkende jongmense, maar ouer mense en gesinne is ook baie welkom!

Sondag 10 Maart:

09:00 Elise Klut
Junior Kategese

Ons begin met 'n nuwe reeks: WOESTYNTYD!
Tema: 'n Tyd om te leer. Markus 1:12-15
11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Hans Visser

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya.
Ben Klut. Tema: A Time to Learn

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.