Hierdie week

Woensdag 13 Maart:

18:00 Shamah diens

Saterdag 16 Maart:

09:00-11:00 Skills Workshop: Finance 101

Sondag 17 Maart:

09:00 Elise Klut. 
Tema: Woestyntyd - 'n Tyd om uitgedaag te word


Junior kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

Geen Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi
Tema: Lessons from the desert: A time to be challenged

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.