Daar is geen Shamah-diens hierdie week nie


Sondag 18 Augustus:


09:00 Elise Klut. 

Tema: Goeie druiwe, suur druiwe. Jesaja 5:1-7

Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.