Sondag 6 Oktober - Vrydag 11 Oktober:

Algemene Sinodesitting - BID ASB HIERVOOR!

Woensdag 9 Oktober: 

Geen Shamah diens nie

Vrydag 11 Oktober:

18:00-20:00 Youth (afsluiting vir die jaar)

Sondag 13 Oktober:

09:00 Ben Klut. Tema: 


Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.