Woensdag 20 November:

18:30 Kerkraad en bedieningsleiers Afsluiting

Sondag 24 November:

09:00 Elise Klut. Tema: Sien MY!
Ons deel na afloop van die diens die kos-emmers uit in Jan Hofmeyer. Geen tee na die diens nie.

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhya. Ben Klut. Ons vier saam nagmaal

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.