Woensdag 15 Januarie:


Saterdag 18 Januarie:

17:00-20:00 Braai & Bordspeletjies vir studente en werkende jongmense
Sondag 19 Januarie:

09:00 Familie-diens & nagmaal. Elise Klut

Skryf in vir Junior Kategese

Uitstalling van bedieninge

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens & Nagmaal. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya & Nagmaal. Ben Klut


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.