Audio Preke

    Webblad tans onder konstruksie. Indien u graag 'n spesifieke opname verlang van 'n preek, kontak gerus die kerkkantoor, hulle sal jou behulpsaam wees.