Kommunikasie

Kommunikasie

Weeklikse eposse en sms’e en gereelde posts op sosiale media. Elke Sondag 'n bladjie met belangrike afkondigings van aktiwitiete in en om ons gemeente.


 Gemeentebestuurder

 
Ons kerkkantoor funksioneer vanaf 07:45-12:45 Maandag tot Vrydag. Lara Botha is ons flink gemeentebestuurder wat die kantoor beman en sorg dat die werksaamhede by die kerk elke week glad verloop.Yolande Nunes is die KruisKerk koördineerder.
086 698 1026 (f)


 Melville Kruisgemeente
ABSA
2840580760

Indien ons nog nie jou lidmaatskap inligting ontvang het nie, skakel asb die kerkkantoor by 0117263616 of jy kan die lidmaatskapvorm invul en vir ons terug epos.