Koskas

Koskas

Melville Kruis het die afgelope 2 jaar ‘n Koskas-bediening en kospakkies word maandeliks aan behoeftige huishoudings gegee. Ons poog om gemeentelede sowel as mense in ons onmiddelike omgewing te help.  Onbederfbare produkte kan by die Kerkantoor afgegee word.  Skakel gerus met die Kerkkantoor of Irma van Wyk – 082 378 1121. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.