Melville Ikhaya

  


Melville Kruisgemeente aanvaar die wonderlike taak om die geestelike anker te wees vir studente omliggend die Johannesburge middestad. 
Ons missie is om vir studente ‘n geestelike gemeenskap te skep waar hulle kan tuisgaan en saam kan groei binne die konteks van ‘n nuwe, meer digitale wêreld wat op sosio-ekonomiese vlak wêrelde verwyderd is van die tradisionele studente-konteks. 
Ikhaya beteken "Ons Huis"

Ds. Ben Klut en sy span loop voor in  hierdie opwindende Bediening.
Hou hierdie spasie en ons Blog (kruiskerk.blogspot.com) vir meer inligting oor Melville Ikhaya en dit wat beplan word vir 2020.
No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.