WELKOM !Melville Kruisgemeente is ’n gemeente waar jy welkom is net soos jy is, en hier wil ons graag vir jou ruimte bied om te behoort, te groei, en jou gawes uit te leef. 


Sondae-eredienste :

09:00 Oggend erediens
11:00 Reformed Church in Africa (Engels en Venda)
17:30 Geselsdiens (informele alternatiewe erediens - met verskeie sprekers/leraars)
18:30 Melville Ikhaya (Informele studente en werkende jongmense erediens)

JUNIOR KATEGESE:
2 Jariges tot Gr R: tydens die erediens
Gr 1-3 & Gr 4-6: tydens die erediens
SENIOR KATEGESE:
Gr 7-10: 17:30
Belydenisklas: 17:30

Woensdae stilworddiens :

18:00 Shamah Stilworddiens (met Skrif, musiek en gebed)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.