WELKOM !

Image may contain: text

Melville Kruisgemeente is een groot familie van gelowiges, waar ons uitreik en omgee vir mekaar.

Sondae eredienste :


09:00 Oggend erediens

17:30 Geselsdiens (informele alternatiewe erediens - met verskeie sprekers/leraars)

18:30 Melville Ikhaya (Informele studente en werkende jongmense erediens)


JUNIOR KATEGESE:2 Jariges tot Gr R: tydens die erediensGr 1-3 & Gr 4-6: tydens die erediensSENIOR KATEGESE:Gr 7-10: 17:30


Belydenisklas: 17:30

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.