Welkom - Sondag se dienste
Sondag 2 Junie

Erediens 09:00. Neels du Randt.

Junior & Kleuter kategese

10:30 Melville Ekhaya Service. Neal Gooch

16:30 Belydenisklas

17:30 Senior Kategese


Sondag 9 Junie

Erediens 09:00. Neels du Randt

Junior & Kleuter kategese 

10:30 Melville Ekhaya Service. Japie Krige

16:00-18:00 Belydenisklas en Senior Kategese Wafels en speletjies kuier.