POPI WETGEWING

 


Liewe Gemeente,

Jy het seker al bewus geword van die POPIA-wetgewing wat vanaf 1 Julie 2021 volgens wet verpligtend word vir alle Besighede asook Kerke.

Melville Kruis moet dus sekere aksiestappe neem sodat ons aan wetgewing kan voldoen om verantwoordelik met ons Gemeentelede se persoonlike inligting te kan werk.  Dit behels die versamel, sowel as die berging en uitstuur van kommunikasie deur middel van sodanige inligting.  Die POPIA-wetgewing ag elke individu se persoonlike inligting as “kosbare goedere” en gee jou die beskerming en keuse om beheer oor jou inligting te kan uitoefen.

Melville Kruis gebruik die volgende kommunikasie platforms en databasisse. Hierdie inligting van ons Gemeentelede wat op rekord is, word deur die Kerkkantoor, Leraars, Jeugwerker en Finansiële Beampte bestuur:

WINKERK

Van, Volle Name, Geboortedatum, ID Nommer, Straatadres, Posadres, Huis telefoonnommer, Selfoonnommer, E-pos adres, Lidmaat status bv.Belydende Lidmaat/Doop Lidmaat, Huwelikstatus, Huweliksdatum, Betrokkenheid by Gemeente aktiwiteite, Famliliebande bv. Hoof van gesin, kind ens., Beroep/skool, Manlik/Vroulik, Geloofsoortuiging.

DEBIETORDER

Finansiële inligting sodat die Maandelikse debiet-orderlopie gedoen kan word.

WEEKLIKSE AFKONDIGINGS

Kennisgewing aan die Gemeente oor Bedieninge. Deel van belangrike datums/aktiwiteite/vergaderings. Deel van stories en getuienisse en terugvoer oor aktiwiteite binne die gemeente en die gemeenskap. Deel van belangrike afkondigings

HARDE KOPIEë

Jeugbediening: Inligting van ouers, kinders (naam, van, selnommers, eposadresse, verjaarsdae, skool, graad, adres). Notas oor gebedsversoeke en persoonlike gesprekke.

BLOG

Deurgee van inligting t.o.v. eredienstye, wie preek, tema’s van preek, kategesetye. Deel van belangrike datums/aktiwiteite/vergaderings. Deel van stories en getuienisse en terugvoer oor aktiwiteite binne die gemeente en die gemeenskap. Deel van belangrike afkondigings. Deel van gebedsversoeke. Deel wie ons Kerkraad, bedieningsleiers en personeel is. Deel van bemoedigende aanhalings en/of skrifgedeeltes.

EPOSSE

Deurgee van inligting t.o.v.  eredienste, nagmaalgeleenthede, belangrike kennisgewings, gemeente aktitwiteite, uitreike, fondsinsamelings, lief en leed, kerkraadsaangeleenthede, kategese, gebedsversoeke.

SMS GROEP EN TELEFONIESE KONTAK MET GEMEENTELEDE

Deurgee van inligting t.o.v.  eredienste, nagmaalgeleenthede, belangrike kennisgewings, gemeente aktitwiteite, uitreike, fondsinsamelings, lief en leed, kerkraadsaangeleenthede, kategese, gebedsversoeke. Navraag oor hulp by bedieninge.

WHATSAPP GROEPE

Deurgee van inligting t.o.v.  eredienste, nagmaalgeleenthede, belangrike kennisgewings, gemeente aktitwiteite, uitreike, kursusse, fondsinsamelings, lief en leed, kerkraadsaangeleenthede, kategese, gebedsversoeke. Deel van kategese lesse. Deel van bemoedigende aanhalings en/of Skrifgedeeltes. Navraag oor hulp by bedieninge.

FACEBOOK BLADSY

Deurgee van inligting t.o.v. eredienstye, wie preek, tema’s van preek, kategesetye. Deel van belangrike datums/aktiwiteite/vergaderings. Deel van stories en getuienisse en terugvoer oor aktiwiteite binne die gemeente en die gemeenskap Deel van belangrike afkondigings. Deel van bemoedigende aanhalings en/of skrifgedeeltes.

INSTAGRAM

Deurgee van inligting t.o.v. eredienstye, wie preek, tema’s van preek. Deel van belangrike datums/aktiwiteite. Deel van stories en getuienisse en terugvoer oor aktiwiteite binne die gemeente en die gemeenskap Deel van bemoedigende aanhalings en/of skrifgedeeltes.

AANSPELDBORD

Deurgee van hulproosters by bedieninge, bv. teebeurte, sopkombuisbeurte, blombeurte, kategese. Weergee van belangrike afkondigings. Inligting oor aktiwiteite binne ons gemeente en gemeenskap. Advertensies van lidmate t.o.v. dienste gelewer, werk gesoek en verhuring van verblyf.

POWER POINT AFKONDIGINGS

Deurgee van inligting t.o.v. eredienstye, wie preek, tema’s van preek, kategesetye. Deel van belangrike datums/aktiwiteite/vergaderings. Deel van stories en getuienisse en terugvoer oor aktiwiteite binne die gemeente en die gemeenskap Deel van belangrike afkondigings. Deel van gebedsversoeke. Deel van bemoedigende aanhalings en/of skrifgedeeltes.


Hierdie inligting sluit ook besonderhede van kinders onder die ouderdom van 18 in.

Indien jy verkies dat jou persoonlike inligting (sowel as jou kinders onders 18) se persoonlike inligting van die Gemeente se databasis verwyder word, of nie gebruik word vir die bogenoemde doeleindes nie, dui aan op die onderstaande vormpie en stuur dan hierdie nota na kantoor.melvillekruisgemeente@gmail.com en ons sal jou inligting op die Gemeente databasis verwyder sowel as op enige ander kommunikasieplatforms wat die Gemeente gebruik:

q       Ek gee hiermee toestemming dat my persoonlike inligting gestoor en gebruik mag word om kommunikasie van Melville Kruis te ontvang;

q Ek vra hiermee dat Melville Kruis my inligting sal verwyder van alle kommunikasieplatforms en ek geen kommunikasie van Melville Kruis sal ontvang nie.

    Alternatiewelik kan jy, skriftelik met die Kerkkantoor kontak maak om jou keuse deur te          gee;

·         Vind ook hiermee die volgende dokumentasie:

o Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting;

o Versoek om regstelling of skrapping van persoonlikeinligting;

o Aansoek om toestemming vir die verwerking van persoonlike inligting vir die  

 doel van direkte bemarking.

Indien ons nie teen 1 Julie 2021 enige aanduiding oor jou keuse, van jou ontvang nie – sal aanvaar word dat jy steeds kommunikasie van Melville Kruis wil ontvang.  Jy het egter die keuse om enige tyd die Kerkkantoor te kontak om jou voorkeur te verander.

Kerkraad Melville Kruisgemeente

072 404 3679

4de Laan 51, Melville

Kantoor ure : 07:45 – 12:45  I Oggenddiens : 09:00  I Aanddiens  : 17:30  I Melville Ekhaya 18:30

 

 kantoor.melvillekruisgemeente@gmail.com

 http://www.facebook.com/melvillekruis/


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.