Kerkraad en Bedieninge


Kerkraad & Bedieningsleiers
Ons portefeuljes is:

ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
- Diensgroep vir Kommunikasie
- Diensgroep vir Finansies
Diensgroep vir Diensverhoudinge
Diensgroep vir Batebestuur

KERKRAAD
VERSORGING
AANBIDDING
BEDRYFSPAN & PERSONEEL
DIENSGROEPE 
-Melville Ekhaya
-Toerusting & Uitreike
-Echo-huis
-Jeug
GASVRYHEID
FEESTE
GELOOFSGEMEENSKAP
GELOOFSVORMING
GESTUURDHEID

Vir meer inligting kontak gerus die kerkkantoor of die kerkraadslede/bedieningsleiersLeraar: Neels du Randt 
082 561 1813


Voorsitter van die Kerkraad: Marius van Reenen
074 923 2428 Diensverhoudinge: Corne van der Nest
082 415 2306


Omgee(na binne): Stefan Krige
082 416 6390Melville Ekhaya: Japie Krige (Diensleraar)
082 322 9984


Melville Ekhaya (Intern) Busi Nhlabathi
074 765 3584


Finansies: Sam Schoeman
083 393 4476

Toerusting & Uitreike: Piet Agenbag
072 360 2863


Manne-aande: Albert Jacobs
083 550 1856


Omee na buite/Barmhartigheid: Lanie van Wyk
083 515 2167


Gasvryheid, Feeste & Fondsinsameling: 
Jannie Venter 083 266 3704


Franciska de Villiers: Gasvryheid
082 557 1409
Jeugbediening: Yolande Nunes
082 459 4641Echo-huis: Elize Durand
082 458 8594
Musiekbediening (Oggenddiens): Jan de Lange 
074 296 1027
Power Point: Althea Theunissen-Page 
082 851 6273
Streaming: Dina Grobbelaar & Vivien du Plessis
(Vivien is ook ons afloskoster)


Klank: Amanda Venter
083 300 0880Koster: Thys Page 
082 442 1768Batebestuur: Andre van der Merwe
082 894 6257