Omgee

Ons Predikante


Elise Klut
082 458 2014
Ben Klut
082 819 9958

Sandile Mnisi - hy doen sy gemeentejaar by ons!
074 999 4660Omgee-bediening

Die Omgee-bediening sien om na ons mense.  Hulle besoek siekes en eensames en versorg ons Senior lidmate. Ons gemeente het ook 'n kos-kas waaruit ons behoeftiges voed. Annatjie Hugo is ons koordineerder by hierdie bediening.Sopkombuisbediening

Ons Sopkombuis verskaf elke Woensdag kos en geestelike kos vir 30-40 mense. Die kos word gemaak en verskaf deur die Selgroepe en ander individue wat graag op so 'n manier 'n verskil wil maak. Hierdie pos is vakant.Barmhartigheidsbediening


Help ons gemeente om uit te reik na Jan Hofmeyer, bring die nood onder ons aandag. Ons gemeente maak jaarliks emmers vol kos, wat die nood van die mense in Vrededorp en Jan Hofmeyer help aanspreek. Lanie van Wyk is hier ons 'champion'!


Echo Jeugontwikkeling

Jana Klut sal van 1 Januarie 2019 ons Echo-huis Koordineerder wees.
Jy is enige tyd welkom om by ons Echo huis betrokke te raak, kom val veral in op 'n Maandagaand wanneer ons saam eet vanaf 19:30


Gebedsbediening
 'n Groep dames  tree weekliks in vir die gemeente d.m.v. intersessie en gefokusde gebed, hanteer gebedsversoeke en help met berading waar nodig. Jy kan vir Santie van Zyl 079 508 3599 kontak om enige gebedsversoeke deur te gee.