OmgeeOmgee-bediening

Die Omgee-bediening sien om na ons mense.  Hulle besoek siekes en eensames en versorg ons Senior lidmate. Ons gemeente het ook 'n koskas waaruit ons behoeftiges voed. Annatjie Hugo is ons koördineerder by hierdie bediening.


Koskas
Melville Kruis het die afgelope 3 jaar ‘n Koskas-bediening en kospakkies word maandeliks aan behoeftige huishoudings gegee. Ons poog om gemeentelede sowel as mense in ons onmiddelike omgewing te help.  Onbederfbare produkte kan by die Kerkantoor afgegee word.  Skakel gerus met Franciska de Villiers (082 557 1409) of 
Annatjie Hugo (083 227 1555) of die Kerkkantoor indien jy wil deelwees van die koskas-bediening of weet van nood.

Sopkombuisbediening
Ons Sopkombuis verskaf elke Woensdag kos en geestelike kos vir 30-40 mense. Die kos word gemaak en verskaf deur die Selgroepe en ander individue wat graag op so 'n manier 'n verskil wil maak. 
Vir meer inligting oor hoe 'n beurt by die Sopkombuis werk :Emmers
Help ons gemeente om uit te reik na Jan Hofmeyer, bring die nood onder ons aandag. 
Ons gemeente maak jaarliks emmers vol kos, wat die nood van die mense in Vrededorp en Jan Hofmeyer help aanspreek. 
Hierdie Emmerprojek word jaarliks in November gekoördineer.

Gebedsbediening

 'n Groep dames tree weekliks (elke 2de Donderdag, 10:00) in vir die gemeente d.m.v. intersessie en gefokusde gebed, hanteer gebedsversoeke en help met berading waar nodig. Jy kan vir Lara by die kantoor kontak om enige gebedsversoeke deur te gee.