Omgee

Ons Predikante


Elise Klut
082 458 2014
Ben Klut
082 819 9958

 
Erick du Toit
074 158 2837

 
Omgee-bedieningTydelik vakant. Die Omgee-bediening sien om na ons mense.  Hulle besoek siekes en eensames en versorg ons Senior lidmate. Ons gemeente het ook 'n kos-kas waaruit ons behoeftiges voed.Sopkombuisbediening
Ons Sopkombuis verskaf elke Woensdag kos en geestelike kos vir 40-70 mense. Die kos word gemaak en verskaf deur die Selgroepe en ander individue wat graag op so 'n manier 'n verskil wil maak. Odette Bester help ons met hierdie bediening.

Barmhartigheidsbediening
Help ons gemeente om uit te reik na Vrededorp en Jan Hofmeyer, bring die nood onder ons aandag. Ons gemeente maak jaarliks emmers vol kos, wat die nood van die mense in Vrededorp en Jan Hofmeyer help aanspreek. Lanie van Wyk is hier ons 'champion'!


 
Echo Jeugontwikkeling


Erick du Toit is as leraar bevestig die 28ste Februarie 2016 by ons gemeente met spesiale opdrag Echo Jeugontwikkeling in Johannesburg.
Jy is enige tyd welkom om by ons Echo huis (Mecho)betrokke te raak, kom val veral in op 'n Maandag aand wanneer ons saam eet vanaf 19:30
Erick du Toit
074 158 2837Gebedsbediening
 'n Groep dames  tree weekliks in vir die gemeente d.m.v. intersessie en gefokusde gebed, hanteer gebedsversoeke en help met berading.