Kerkraad en Bedieninge


Kerkraad 

Voorsitter van die KerkraadMarius van Reenen is ons Voorsitter en hy help ons om strategies te dink oor die pad wat ons gemeente moet stap en help ons om meer vaartbelyn en effektief te funksioneer. Ons werk met 'n verkleinde Kerkraadstruktuur - die Kerkraad bestaan uit ongeveer 20 mense, wat elkeen verteenwoordigend van 'n spesifieke Bediening is.

 Diensverhoudinge

Corné en Hester van der Nest help ons met ons personeelsake en hou 'n ogie oor hulle belange.

Omgeebediening


Annatjie Hugo koördineer die Koskasbediening en die weeklikse Sopkombuis. 
Meer inligting oor Omgee is onder die "Omgee" skakel op ons blog.

Melville Ikhaya

Ons het 'n lekker dinamiese groep studente en werkende jongmense aan wie ons bedien. Daar is weekliks informele aanddiens (in Engels) en ons kuier gereeld lekker saam. Ons jongmense is ook betrokke by verskeie uitreike deur die loop van die jaar. 
Meer inligting oor Melville Ikhaya is onder die "Melville Ikhaya" skakel op ons blog.


Leier Ouderling

Gerrie Scheepers vervul hierdie toesighoudende rol in ons gemeente.


Werkende jongmense


Saam met ons Melville Ikhaya Bediening vir die studente, kuier ons weekliks saam rondom die erediens op 'n Sondagaand. 
Sam Schoeman en Derik Basson  help ons met hierdie belangrike Bediening.


Strategie
Hierdie pos is vakant

Finansies

Sam Schoeman hanteer die dag tot dag finansies.  Sy sorg dat ons in- en uitgawes mooi klop. 

Gawes en Toerusting & Kleingroepe
Hierdie pos is vakant

Ons bied deur die loop van die jaar toerustingsgeleenthede aan vir lidmate en belangstellendes om hul te versterk en te bemoedig. 
Ons Gemeente het 'n klompie aktiewe Kleingroepe (Bybelstudie groepe en Selgroepe) en enige een is welkom om deel daarvan te word. 

Kampe-bediening :

Ons gemeente kuier graag saam : 
Ons het jaarliks 'n  Vrouekamp in Julie/Augustus;
Mannekamp in September;
Gemeentekamp/Retreat - 2 geleenthede 'n jaar en 
Senior Kategesekamp in Oktober.
Hou gerus die Jaarkalender en Afkondigings dop vir spesifieke datums.


Manne-aande :


Manne-aande vind elke laaste Donderdagaand van die maand plaas om 18:30. 
Die manne kuier en eet saam. 
Albert Jacobs reël die manne-aande.

Barmhartigheid

Help ons gemeente om uit te reik na die gemeenskap van Jan Hofmeyer. 
Ons bied ondersteuning aan die Jan Hofmeyer-gemeenskap deur verskeie projekte, o.a. 
'n emmer-projek aan die einde van die jaar.
Lanie van Wyk is hier ons 'champion'!


Gasvryheid, Feeste & Fondsinsameling

Jannie Venter loop hier voor !!
Melville Kruis se Padkafee en Boeremark en Wynveiling is GROOT hoogtepunte op ons kalender. 
Ons hou jaarliks twee groot fondsinsamelings wat ons kombineer met heerlike kos en hope geselligheid.


Fondsinsameling :

Vleisverwerking (Ons verwerk vleis, die laaste week van elke maand);
Kontak die Kerkkantoor indien jy ‘n sms wil ontvang oor die Vleisbestellings en hoe jy 'n bestelling kan plaas; 

Boeremark (1ste helfte van die jaar) en ;


Wynveiling (laaste helfte van die jaar);Blomme en Tee :
Dis die bediening wat  ons laat welkom voel.  Hulle koördineer die tee- en blomme beurte op Sondae,
verwelkom nuwe intrekkers, verskaf blomme vir die liturgiese ruimte, skink tee by begrafnisse. Hulle maak van kerk 'n tuiste met hul liefde.

Marijke Mynhardt (Blomme) en 


Henrike van Zyl (Tee)Jeugbediening


Versorging van ons kinders en jon
gmense, en reël die kategese en jeugbyeenkomste: 
Yolande Nunes is ons jeugwerker.
Ons is opgewonde oor al die baie kinders en dankbaar vir 'n span van amper 20 kategete wat ons help.
Ons Junior Kategese is Sondagoggende, tydens die erediens en die
Senior Kategese (Gr 7 - 11) en 
Belydenisklas ontmoet Sondagaand 17:30;
Daar is ook YOUTH saam met kerke in ons omgewing vir die Laerskoolkinders (gr 4 - 7), Een maal per maal op Vrydagaande, 18:00 - 20:00;
Ons het ook jaarliks Vakansieklub in die Junie/Julie skoolvakansie vir kinders 6jr - 12jr.

Eredienste :
Diakonie en Liturgiese werkspan 

Elize Durand

Elize en die Liturgiese Werkspan beplan eredienste en aanbiddingsgeleenthede en Nagmaal, en is ook verantwoordelik vir die Liturgiese Ruimte en versierings in die kerk.

Aanddiens (Geselsdiens)
'n Kleiner informele diens wat lekker interaktief is. 
Althea Page-Theunissen koördineer hierdie Bediening.

Musiekbediening Koordineerder :
Portefeulje is tans vakant

Begeleier:

Jan de Lange
Jan doen die begeleiding by die eredienste en help met die
reël van spesiale dienste soos Paasfees- en Kerssangdiens.

Multi-Media :
Onder leiding van ons koster, 
Thys Page en sy vrou, Althea.
Die multi-media tydens die eredienste is ‘n besondere Bediening wat ‘n enorme bydrae lewer tot die erediens.

Colette Hattingh en Amanda Venter is ook weekliks getrou op hulle pos om vir Thys en Althea te help met die  
                                   klank vir die eredienste.

Sending & Evangelisasie

 Callie & Hester van Biljon skakel met die gemeente se sendelinge en sorg dat ons op hoogte bly van hulle doen en late, en hulle gee gereeld gebedsversoeke van die sendelinge aan die gemeente deur.
Ons ondersteun tans 5 Sendeling gesinne :
- Chris en Settie Dirks (Campus Crude for Christ);
- Fred en Paula Berrington (YWAM)
- Marius en Elzarie 
- Japie en Zanel Krige (Tshepo Community Development Initiative)
- Erick en Suzaan du Toit (Camelon Parish Church, Church of Scotland)

Batebestuur
Flip van Zyl hou 'n ogie 
oor al ons bates en geboue.