Kerkraad en Bedieninge
Kerkraad 

Voorsitter van die KerkraadMarius van Reenen is ons voorsitter en hy help ons om strategies te dink oor die pad wat ons gemeente moet stap en help ons om meer vaartbelyn en effektief te funksioneer. Ons werk met 'n verkleinde kerkraadstruktuur, die kerkraad bestaan uit ongeveer 20 mense, wat elkeen verteenwoordigend van 'n spesifieke bediening is.

 Diensverhoudinge

Corné en Hester van der Nest help ons met ons personeelsake en hou 'n ogie oor hulle belange.

Omgeebediening


Annatjie Hugo koördineer die Koskasbediening en die weeklikse Sopkombuis. 

Melville Ikhaya


Image may contain: 1 person, smiling, outdoor and closeup 
Ons het 'n lekker dinamiese groep studente en werkende jongmense aan wie ons bedien. Daar is weekliks informele aanddiens (in Engels) en ons kuier gereeld lekker saam. Ons jongmense is ook betrokke by verskeie uitreike deur die loop van die jaar. Altea van der Merwe is ons Kerkraadslid vir hierdie Bediening.


Leier Ouderling

Gerrie Scheepers vervul hierdie toesighoudende rol in ons gemeente.


Werkende jongmense


Saam met ons Melville Ikhaya Bediening vir die studente, kuier ons weekliks saam rondom die erediens op 'n Sondagaand. Peter van Biljon en Derik Basson  help ons met hierdie belangrike Bediening.


Strategie

Hierdie bediening is onder leiding van Elmarie van Zyl-Kotzé se bekwame hande

Gawes en Toerusting & Kleingroepe


Ons bied deur die loop van die jaar toerustingsgeleenthede aan vir lidmate en belangstellendes om hul te versterk en te bemoedig. Ons Gemeente het 'n klompie aktiewe kleingroepe en enige een is welkom om deel daarvan te word. 
Charl Hugo is die koördineerder. Hy is ook onder-voorsitter van die Kerkraad.

Kampe-bediening :

Ons gemeente kuier graag saam. 
Ons het jaarliks 'n  Vrouekamp in Julie/Augustus;
Mannekamp in September;
Gemeentekamp/Retreat - 2 geleenthede 'n jaar en 
Kategesekampe vir die jonges.
Hou gerus die Jaarkalender dop vir spesifieke datums.


Manne-aande & Bederfdag :


Manne-aande vind elke laaste Donderdagaand van die maand plaas om 18:30. Die manne kuier en eet saam. Albert Jacobs reël die manne-aande en die bederfdae vir die gemeente.

Barmhartigheid

Help ons gemeente om uit te reik na die gemeenskap van Jan Hofmeyer. Dit bring die nood onder ons aandag.  Lanie van Wyk is hier ons 'champion'!


Gasvryheid, Feeste & Fondsinsameling

Jannie Venter loop hier voor !!
Melville Kruis se Padkafee en Boeremark en Wynveiling is GROOT hoogtepunte op ons kalender. 
Ons hou jaarliks twee groot fondsinsamelings wat ons kombineer met heerlike kos en hope geselligheid.


Fondsinsameling :

Vleisverwerking (Ons verwerk vleis, die laaste week van elke maand);
Kontak die Kerkkantoor indien jy ‘n sms wil ontvang oor die Vleisbestellings en hoe jy 'n bestelling kan plaas; 

Boeremark (1ste helfte van die jaar) en ;

Image may contain: outdoor

Image may contain: 9 people, crowd
Wynveiling (laaste helfte van die jaar);


Jeugbediening


Versorging van ons kinders en jongmense, en reël die kategese en jeugbyeenkomste. Yolande Nunes is ons jeugwerker.
Ons is opgewonde oor al die baie kinders en dankbaar vir 'n span van amper 20 kategete wat ons help.
Ons Junior Kategese is Sondagoggende, tydens die erediens en die
Senior Kategese (Gr 7 - 11) en Belydenisklas ontmoet Sondagaand 17:30;
Daar is ook YOUTH saam met kerke in ons omgewing vir die Laerskoolkinders (gr 4 - 6), Vrydagaande, 18:00 - 20:00;
Ons het ook jaarliks Vakansieklub in die Junie/Julie skoolvakansie vir kinders 6jr - 12jr.

Eredienste :
Oggenddiens 
Rudolph van Niekerk
Rudolph en sy span help ons tydens eredienste met die opneem van kollekte en die reël en bediening van nagmaal.

Aanddiens
'n Kleiner informele diens wat lekker interaktief is. Althea Page-Theunissen help ons met die reëlings.

Musiekbediening :


Onder leiding van Jako Krige
 Hy help ons om liedjies te kies wat die boodskap versterk en 'n atmosfeer van lof en aanbidding te skep.

Begeleier:

Jan de Lange
Jan doen die begeleiding by die eredienste en help met die
reël van spesiale dienste soos Paasfees- en Kerssangdiens.

Klank en Media :
Onder leiding van ons koster, Thys Page en sy vrou, Althea.
Die klank en media tydens die eredienste is ‘n besondere bediening wat ‘n enorme bydrae lewer tot die erediens.

Colette Hattingh en Amanda Venter is ook weekliks getrou op hulle pos om vir Thys en Althea te help met die klank vir die eredienste.


Sending & Evangelisasie

 Callie & Hester van Biljon skakel met die gemeente se sendelinge en sorg dat ons op hoogte bly van hulle doen en late, en hulle gee gereeld gebedsversoeke van die sendelinge aan die gemeente deur.