GemeentespanKerkraad 

Voorsitter van die KerkraadTydelik vakant. Ons werk met 'n verkleinde kerkraadstruktuur, die kerkraad bestaan uit ongeveer 20 mense, wat elkeen verteenwoordigend van 'n spesifieke bediening is.


Gawes en Toerusting & Kleingroepe

Ons bied deur die loop van die jaar toerustingsgeleenthede aan vir lidmate en belangstellendes om hul te versterk en te bemoedig. Ons gemeente het 'n klompie aktiewe kliengroepe en enige een is welkom om deel daarvan te word. Charl Hugo is die koordineerder.


Kampe-bediening
Ons gemeente kuier graag saam. Ons het jaarliks 'n  Vrouekamp, 
Kategesekamp, Gemeentekamp en Mannekamp.
Ons hou ook saam 'n retreat en 'n huweliksverrykingsnaweek.Jeugbediening

Versorg ons kinders en jongmense, en reël die kategese en jeugbyeenkomste. Yolande Nunes is ons jeugwerker.


Ons is opgewonde oor al die baie kinders en dankbaar vir 'n span van amper 20 kategete wat ons help.


Kruiskerk (studente & werkende jongmense)


Ons het 'n lekker dinamiese groep studente en werkende jongmense vir wie ons bedien. Ons het 'n informele aanddiens (in Engels) en ons kuier gereeld lekker saam. Ons jongmense is ook betrokke by verskeie uitreike deur die loop van die jaar.


Sending & Evangelisasie


 Callie & Hester van Biljon skakel met die gemeente se sendelinge en sorg dat ons op hoogte bly van hulle doen en late, asook gebedsversoeke.Batebestuur


Marius van Reenen help ons met die versorging van ons geboue en dag tot dag instandhouding.Manne-aand & Bederfdag

Manne-aand vind plaas elke laaste Donderdagaand van die maand om 18:30. 
Albert reël die manne-aande en die bederfdae vir die gemeente.Boeremark & Fondsinsameling
Melville Kruis  Boeremark is 'n GROOT hoogtepunt op ons jaarlikse kalender. Ons hou jaarliks een groot fondsinsameling wat ons kombineer met heerlike kos en hope geselligheid.
Jannie Venter is ons "champion" hier!


Finansies Bediening


Tydelik vakant.


Diensverhoudinge

Tydelik vakant.
  

Leier Ouderling
          Gerrie Scheepers vervul hierdie toesighoudende rol in ons gemeente.