Gemeentespan
Kerkraad 

Voorsitter van die KerkraadMarius van Reenen is ons voorsitter en hy help ons om strategies te dink oor die pad wat ons gemeente moet stap en help ons om meer vaartbelyn en effektief te funksioneer. Ons werk met 'n verkleinde kerkraadstruktuur, die kerkraad bestaan uit ongeveer 20 mense, wat elkeen verteenwoordigend van 'n spesifieke bediening is.
 
.Gawes en Toerusting & Kleingroepe


Ons bied deur die loop van die jaar toerustingsgeleenthede aan vir lidmate en belangstellendes om hul te versterk en te bemoedig. Ons gemeente het 'n klompie aktiewe kleingroepe en enige een is welkom om deel daarvan te word. Charl Hugo is die koordineerder. Hy is ook onder-voorsitter van die Kerkraad.


Kampe-bediening

Ons gemeente kuier graag saam. Ons het jaarliks 'n  Vrouekamp, 
Kategesekamp, Gemeentekamp en Mannekamp.
Ons hou ook saam 'n retreat en 'n huweliksverrykingsnaweek.


Jeugbediening

Versorg ons kinders en jongmense, en reël die kategese en jeugbyeenkomste. Yolande Nunes is ons jeugwerker.


Ons is opgewonde oor al die baie kinders en dankbaar vir 'n span van amper 20 kategete wat ons help.


Kruiskerk (studente & werkende jongmense) 


Ons het 'n lekker dinamiese groep studente en werkende jongmense vir wie ons bedien. Ons het 'n informele aanddiens (in Engels) en ons kuier gereeld lekker saam. Ons jongmense is ook betrokke by verskeie uitreike deur die loop van die jaar. Peter van Biljon   help ons met hierdie belangrike bediening.
Aanddiens
'n Kleiner informele diens wat lekker interaktief is. Althea Page help ons met die reelings hierso.
Sending & Evangelisasie

 Callie & Hester van Biljon skakel met die gemeente se sendelinge en sorg dat ons op hoogte bly van hulle doen en late, en hulle gee gereeld gebedsversoeke van die sendelinge aan die gemeente deur.Batebestuur


Ernst Ziegenhagen help ons met die versorging van ons geboue en dag tot dag instandhouding.


Manne-aand & Bederfdag

Manne-aand vind elke laaste Donderdagaand van die maand plaas om 18:30. Die manne kuier en eet saam. Albert Jacobs reël die manne-aande en die bederfdae vir die gemeente.Boeremark & Fondsinsameling
Melville Kruis se Padkafee en Boeremark en Wynveiling is 'n GROOT hoogtepunt op ons kalender. Ons hou jaarliks twee groot fondsinsamelings wat ons kombineer met heerlike kos en hope geselligheid.
Jannie Venter is ons "champion" hier!


Finansies BedieningHierdie bediening is onder leiding van Elmarie van Zyl-Kotzé. Sy en haar komitee hou 'n wakende oog oor die finansies van die gemeente en moedig ons aan om goeie rentmeesters te wees.


Diensverhoudinge


Corné en Hester van der Nest help ons met ons personeelsake en hou 'n ogie oor hulle belange.


Leier Ouderling
          Gerrie Scheepers vervul hierdie toesighoudende rol in ons gemeente.