Erediens-span

Liturgiese werkspan
Hierdie bediening beplan die eredienste en al die logistiek rondom Sondae se eredienste en spesiale geleenthede soos Paasfees en die Kerssangdiens.


Musiekbediening

Onder leiding van Jako Krige
 


Begeleier:

Jan de Lange

Jako en Jan doen die begeleiding by die eredienste en help met die
reël van spesiale dienste soos Paasfees- en Kerssangdiens.


Klank en Media
Onder leiding van ons koster Thys Page en sy vrou, Althea Page.

Die klank en media tydens die eredienste is ‘n besondere bediening wat 
‘n enorme bydrae lewer tot die erediens.


Gasvryheidsbediening

Jannie Venter ontvang graag nuwe lidmate en besoekers na die erediens.  Marike le Roux (Verversings)

Reël heerlike verversings op Sondae en met spesiale geleenthede.
Marijke Mynhardt (Blomme)


Dis die bediening wat  ons laat welkom voel:  Hulle laat ons welkom voel by die kerk,
verskaf tee en eetgoed, verwelkom nuwe intrekkers, verskaf blomme vir die liturgiese ruimte, skink tee by begrafnisse. Hulle maak van kerk 'n tuiste met hul liefde.


                           Tina en Kobus Oosthuizen (Diakens)
Hulle help ons tydens eresdienste met die opneem van kollekte en die reel en bediening van nagmaal.