Ons SPAN
   Ds. Elise Klut - Leraar                                            Ds. Ben Klut - Leraar
                                                                                   bedien by Melville Ikhaya en                                                                                        die jongwerkende diens. 

* Ben en Elise is toegerus en help graag met enige Berading/Trauma berading/Spirituele Begeleiding/Huweliks Kategese

Image result for keys
Thys Page is ons  bekwame Koster/Terreinbestuurder.

Busani Sibanda is ons baie flukse-"haar-hande-staan-vir -niks-verkeerd-nie" skoonmaker.

Orlando Massique is ons algemene werker wat altyd gereedstaan met 'n glimlag


Lara Botha is ons Gemeentebestuurder wat daagliks Maandag-Vrydag op haar pos is in die Kerkkantoor.


Yolande Nunes is ons "baie-jare-ervaring-is-passievol-oor-kinders" jeugwerker