Erediens-span

Liturgiese werkspan
Hierdie bediening beplan die eredienste en al die logistiek rondom Sondae se eredienste en spesiale geleenthede soos Paasfees en die Kerssangdiens.


Musiekbediening

Onder leiding van Jako Krige
 Hy help ons om liedjies te kies wat die boodskap versterk en 'n atmosfeer van lof en aanbidding te skep.
 


Begeleier:

Jan de LangeJan doen die begeleiding by die eredienste en help met die
reël van spesiale dienste soos Paasfees- en Kerssangdiens.


Klank en Media

Onder leiding van ons koster Thys Page en sy vrou, Althea.
 

Die klank en media tydens die eredienste is ‘n besondere bediening wat 
‘n enorme bydrae lewer tot die erediens.


Gasvryheidsbediening

Jannie Venter ontvang graag nuwe lidmate en besoekers na die erediens. Ons hou ook 2 maal in die jaar 'n Nuwe Intrekkersete waar ons al die nuwe mense beter leer ken en hulle vertel van al die onderskeie bedieninge. (Verversings)

Reël heerlike verversings op Sondae en met spesiale geleenthede.

 


Marijke Mynhardt (Blomme)


Dis die bediening wat  ons laat welkom voel:  Hulle laat ons welkom voel by die kerk, verskaf tee en eetgoed, verwelkom nuwe intrekkers, verskaf blomme vir die liturgiese ruimte, skink tee by begrafnisse. Hulle maak van kerk 'n tuiste met hul liefde.


               Tina en Kobus Oosthuizen (Diakens)

 
Hulle help ons tydens eresdienste met die opneem van kollekte en die reel en bediening van nagmaal.