Kursusse & Retreats

Retreat:

20-22 Julie by Origins. Bspreek jou plek by Elise Klut.

Alan Storey:

17-19 Augustus by Parktown Metodiste kerk. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.